DOCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LESZCZYNOWA 2-10

„Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”

Na skróty:

Opis przetargu

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Docieplenie elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi.

Branża

ROBOTY BUDOWLANE

ADRES:

ul. Leszczynowa 2-10
dz. nr 476/8; AM-7; obręb: 3

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ SPECYFIKACJE

Specyfikacje

Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są po kliknięciu tutaj.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Dokumentacja projektowa i przetargowa:

WYNIKI PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

DETALE

INNE DOKUMENTY