Sprawozdania SM „Polne”:

Sprawozdania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie z działalności w roku 2015.

Kliknij i pobierz poniższe dokumenty *.pdf: