WYKAZ REGULAMINÓW SM „POLNE” W LUBINIE

Regulaminy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Polne” w Lubinie:

1. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Polne” w Lubinie, które odbyło się w dniach 19,20,21 maja 2014 r.
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Polne” w Lubinie w dniu 12.06.2019 r.

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą SM „Polne” w Lubinie:

1. Regulamin przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, remontowo-budowlane i inne świadczone na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jednolity) – uchwalony uchwałą nr 31/2017 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 20.06.2017 r.
2. Regulamin najmu lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie  – zatwierdzony uchwałą nr 06/2016 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie w dniu 26.01.2016 r.

3. Regulamin wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jednolity) – uchwalony uchwałą nr 57/2000 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 08.08.2000 r.

4. Regulamin odcinania dopływu wody ciepłej do mieszkań i lokali usługowych użytkownikom zalegającym z opłatami za korzystanie z wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – zatwierdzony uchwałą nr 59/2004 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 07.09.2004 r.

5. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalony uchwałą nr 61/2004 Rady Nadzorczej w dniu 07.09.2004 r.
– zmiany wprowadzone uchwałą nr 60/2008 Rady Nadzorczej z dnia 09.09.2008 r.

– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 22/2018 Rady Nadzorczej z dnia 06.11.2018 r.

– Aneks nr 2 – zatwierdzony uchwałą nr 26/2020 Rady Nadzorczej z dnia 07.07.2020 r.

6. Regulamin porządku domowego oraz używania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalony uchwałą nr 62/2004 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 07.09.2004 r.

7. Regulamin zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalony uchwałą nr 84/2004 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 14.12.2004 r.

8. Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalony uchwałą nr 14/2009 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 17.03.2009 r.
– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 40/2013 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 27.08.2013 r.

– Aneks nr 2 – zatwierdzony uchwałą nr 39/2019 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 26.11.2019 r.

9. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w SM „Polne” w Lubinie (tekst jednolity)- zatwierdzony uchwałą nr 3/2018 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 06.03.2018 r.

– Zmiany zatwierdzone uchwałą nr 40/2019 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 26.11.2019 r.

– Zmiany zatwierdzone uchwałą nr 42/2019 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 10.12.2019 r.

10. Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie określający obowiązki Spółdzielni i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń przy zwalnianiu lokalu (tekst jednolity) – zatwierdzony uchwałą nr 92/2005 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 11.10.2005 r.

– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 25/2020 Rady Nadzorczej z dnia 07.07.2020 r.

11. Zasady wynagradzania i warunki pracy członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – uchwalone uchwałą 19/2020 Rady Nadzorczej z dnia 09.06.2020r.

– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 27/2021 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 07.09.2021 r.

– Aneks nr 2 – zatwierdzony uchwałą nr 12/2023 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 18.04.2023 r.

12. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jednolity) – zatwierdzony uchwałą 01/2016 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.2016 r.

13. Regulamin najmu lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jednolity) – zatwierdzony uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 18.03.2008 r.

– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 15/2017 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 04.04.2017 r.

– Aneks nr 2 – zatwierdzony uchwałą nr 9/2022 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 10.05.2022 r.

14. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przeprowadzania przetargów na lokale mieszkalne oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie oraz Procedura przetargu na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i prawa odrębnej własności w SM „Polne” w Lubinie – zatwierdzone uchwałą nr 71/2008 Rady Nadzorczej SM „Polne” z dnia 09.12.2008 r.

– Aneks nr 1 – zatwierdzony uchwałą nr 5/2021 Rady Nadzorczej z dnia 02.03.2021 r.

15. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 28/2023 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 11.07.2023 r.

16. Regulamin udostępniania dokumentów członków SM „Polne” w Lubinie – zatwierdzony uchwałą nr 62/2009 Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z dnia 17.11.2009r.

Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd SM „Polne” w Lubinie:

1. Instrukcja kancelaryjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – zatwierdzona uchwałą nr 130/96 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 22.10.1996 r.

2. Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów oraz kontroli wewnętrznej w SM „Polne” w Lubinie – zatwierdzona uchwałą nr 72/2001 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 13.03.2001 r.

3. Zasady rachunkowości – zatwierdzone uchwałą nr 248/2002 Zarządu SM „Polne” w Lubinie w dniu 16.12.2002 r.
+ Instrukcja systemu ewidencji księgowej,
Instrukcja inwentaryzacyjna,
Wykaz programów komputerowych.
– Aneks nr 1 z dnia 02.12.2003 r.- uchwalony uchwałą nr 282/2003 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 02.12.2003 r.
– Aneks nr 2 z dnia 15.12.2005r. – uchwalony uchwałą nr 286/2005 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 15.12.2005r.

– Aneks nr 3 z dnia 08.03.2010r. – uchwalony uchwałą nr 62/2010 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 08.03.2010r.

– Aneks nr 4 z dnia 23.12.2013r. – uchwalony uchwałą nr 243/2013 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 23.12.2013r.

– Aneks nr 5 z dnia 30.12.2014r. – uchwalony uchwałą nr 339/2014 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 30.12.2014r.

– Aneks nr 6 z dnia 30.12.2014r. – uchwalony uchwałą nr 340/2014 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 30.12.2014r.

– Aneks nr 7 z dnia 29.03.2016r. – uchwalony uchwałą nr 76/2016 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 29.03.2016r.

– Aneks nr 8 z dnia 23.03.2017r. – uchwalony uchwałą nr 75/2017 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 23.03.2017r.

– Aneks nr 9 z dnia 13.02.2018r. – uchwalony uchwałą nr 26/2018 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 13.02.2018 r.

– Aneks nr 10 z dnia 18.12.2019 r. – uchwalony uchwałą nr 217/2019 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 18.12.2019 r.

– Aneks nr 11 z dnia 18.12.2019 r. – uchwalony uchwałą nr 218/2019 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 18.12.2019 r.

– Aneks nr 12 z dnia 15.01.2020 r. – uchwalony uchwałą nr 20/2020 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 15.01.2020 r.

– Aneks nr 13 z dnia 27.05.2020 r. – uchwalony uchwałą nr 94/2020 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 27.05.2020 r.

– Aneks nr 14 z dnia 13.10.2020 r. – uchwalony uchwałą nr 148/2020 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 13.10.2020 r.

– Aneks nr 15 z dnia 12.02.2021 r. – uchwalony uchwałą nr 30/2021 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 12.02.2021 r.

4.  Regulamin pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jedn.).– uchwalony uchwałą nr 347/2012 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 18.12.2012 r.
– Aneks nr 1 zatwierdzony uchwałą nr 328/2013 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 13.12.2013 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 2 zatwierdzony uchwałą nr 330/2014 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 17.12.2014 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

-Aneks nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 293/2015 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 14.12.2015 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

-Aneks nr 4 zatwierdzony uchwałą nr 271/2016 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 06.06.2016 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 5 zatwierdzony uchwałą nr 222/2017 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 04.12.2017 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 6 zatwierdzony uchwałą nr 124/2018 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  22.05.2018 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 7 zatwierdzony uchwałą nr 234/2018 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  08.11.2018 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 8 zatwierdzony uchwałą nr 250/2018 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  05.12.2018 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 9 zatwierdzony uchwałą nr 21/2019 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  28.01.2019 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 10 zatwierdzony uchwałą nr 31/2019 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  07.02.2019 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 11 zatwierdzony uchwałą nr 205/2019 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  06.12.2019 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 12 zatwierdzony uchwałą nr 173/2020 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  14.12.2020 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 13 zatwierdzony uchwałą nr 199/2021 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  17.12.2021 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 14 zatwierdzony uchwałą nr 192/2022 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  28.11.2022 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 15 zatwierdzony uchwałą nr 159/2023 Zarządu SM Polne w Lubinie z dnia  22.11.2023 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – podpisany w dniu 05.04.2016 r. po uzgodnieniu z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie.

– Aneks nr 1 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 24.04.2023 r.

6. Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – treść uzgodniona została z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w dniu 30.04.2009 r.
– Aneks nr 1 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 01.10.2012 r.
– Aneks nr 2 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 29.04.2014 r. –aneks wejdzie w życie 30.05.2014 r. ; zmiany od dnia 01.01.2015 r.

– Aneks nr 3 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 27.11.2018 r.; wszedł w życie z dniem 12.12.2018 r.

– Aneks nr 4 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 10.08.2020 r.; wszedł w życie z dniem 25.08.2020 r.

– Aneks nr 5 – został uzgodniony z przedstawicielami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy SM „Polne” w Lubinie w dniu 21.03.2022 r.; wszedł w życie z dniem 05.04.2022 r.

7. Regulamin kontroli stanu technicznego placów zabaw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie przyjęty przez Zarząd SM „Polne” w Lubinie uchwałą nr 128/2011 z dnia 09.05.2011 z terminem obowiązywania od dnia 01.07.2011 r.

8. Regulamin ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie za czynności dokonywane na wniosek członków bądź osób niebędących członkami Spółdzielni – przyjęty przez Zarząd SM „Polne” uchwałą nr 86/2018 z dnia 17.04.2018 r.

– Aneks nr 1 z dnia 06.02.2023 r. – zatwierdzony uchwałą nr 23/2023 Zarządu SM „Polne” w Lubinie z dnia 06.02.2023 r.

9.Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie – przyjęty przez Zarząd SM „Polne” uchwałą nr 151/2020 z dnia 13.10.2020 r.

 

 

  1. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.
  2. Regulamin porządku domowego i używania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej “Polne” w Lubinie.
  3. Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie określający obowiązki Spółdzielni i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń przy zwalnianiu lokalu.
  4. Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.
  5. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Polne w Lubinie
  6. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie (tekst jednolity)
  7. Regulamin ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie za czynności dokonywane na wniosek członków bądź osób niebędących członkami Spółdzielni.
  8. Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.
  9. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie