Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. budynków mieszkalnych przy ul. Topolowej 2, 4, 6, 8-22 i 58-80, na terenie SM Polne w Lubinie

Głęboka termomodernizacja budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”:

Na skróty:

Opis przetargu

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

· oś priorytetowa: 3: gospodarka niskoemisyjna

· działanie: 3.3: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI
· schemat: 3.3 B: projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”.

Branża

45300000-0 – Roboty instalacyjne

ADRES:

Budynki przy ul. Topolowej 2; 4; 6; 8-22; 58-80

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ ZAPISY

Rejestracja i specyfikacje

Aby wziąć udział w przetargu należy wypełnić poniższy formularz i przesłać zgłoszenie. Po przesłaniu zgłoszenia automatycznie nastąpi pobieranie pełnej specyfikacji i dokumentacji projektu. Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w formularzu, na potrzeby realizacji procesu przetargu.

  Dla zarejestrowanych firm

  Jeśli zarejestrowałeś swoją firmę podczas obecnego zapytania, wprowadź tylko NIP w poniższym okienku i wybierz przetarg, w którym chcesz brać udział aby rozpocząć pobieranie aktualnej wersji specyfikacji.  Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.

   Odpowiedzi na zapytania oferentów

   Dokumenty do przetargu:

   KOSZTORYSY

   PROJEKTY

   INNE DOKUMENTY