SM Polne w Lubinie realizuje projekt p.n.
GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLNE W LUBINIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Na skróty:

Opis projektu

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez głęboką termomodernizację w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów i wymianę lub zwiększenie izolacji c.o. i c.w.u. oraz regulację podpionową instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy:

 1. ul. Topolowej 2;
 2. ul. Topolowej 4;
 3. ul. Topolowej 6;
 4. ul. Topolowej 54;
 5. ul. Topolowej 56;
 6. ul. Topolowej 8-22;
 7. ul. Topolowej 58-80;
 8. ul. Topolowej 82-100;
 9. ul. Modrzewiowej 17-27;

Termomodernizacja w/w budynków będzie realizowana w ramach dwóch wniosków o dofinansowanie (tj. RPDS.03.03.01-02-0100/16 oraz RPDS.03.03.01-02-0101/16), w ramach których Spółdzielnia otrzymała środki na ten cel.

Planowane efekty

Termomodernizacja i regulacja podpionowa budynków jest składową kompleksowych działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności obiektów na zasobach SM „Polne” w Lubinie. Niniejszym procesem zostało objętych 12 obiektów, z czego w tegorocznym konkursie bierze udział 9 nieruchomości. Proponowana obecnie modernizacja pozwoli na osiągnięcie celów przewidzianych przez Warunki Techniczne dla przegród zewnętrznych budynku na rok 2021, współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych po termomodernizacji wynoszą mniej niż 0,20 W/(m2K) oraz mniej niż 0,15 W/(m2K) dla stropodachów. Wymiana stolarki, w wymaganym na budynkach zakresie, jest uzupełnieniem działań zmierzających do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie oraz ograniczenia nadmiernych strat na infiltrację. Dla osiągnięcie jak najwyższego poziomu oszczędności energii końcowej w budynku konieczne jest zwiększenie efektywności systemu grzewczego poprzez zmniejszenie nadmiernych strat z przewodów rozdzielczych w piwnicy przez ich właściwą izolację cieplną, a w części obiektów założono montaż lub wymianę zaworów równoważących na instalacji grzewczej. Przewidziane modernizacje przyniosą bardzo dobre rezultaty, zarówno z punktu widzenia kosztów eksploatacji jak i z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną.

W wyniku powyższych działań obliczeniowe ograniczenie zapotrzebowania energii końcowej na cele c.o. i c.w.u. w analizowanych budynkach wyniesie 30 – 40 % w odniesieniu do stanu aktualnego.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

 • Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0100/16 : 4 862 250,51 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 652 116,88 PLN
 • Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0101/16 : 4 721 436,15 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 581 180,11 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ ZAPISY

Rejestracja i specyfikacje

Aby wziąć udział w przetargu należy wypełnić poniższy formularz i przesłać zgłoszenie. Po przesłaniu zgłoszenia automatycznie nastąpi pobieranie pełnej specyfikacji i dokumentacji projektu. Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w formularzu, na potrzeby realizacji procesu przetargu.

  Dla zarejestrowanych firm

  Jeśli zarejestrowałeś swoją firmę podczas obecnego zapytania, wprowadź tylko NIP w poniższym okienku i wybierz przetarg, w którym chcesz brać udział aby rozpocząć pobieranie aktualnej wersji specyfikacji.  Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.


   Odpowiedzi na zapytania oferentów

   GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLNE W LUBINIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

   Dokumentacja i specyfikacje:

   Audyty energetyczne

   GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLNE W LUBINIE- ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI CO I CWU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

   Dokumentacja i specyfikacje:

   Audyty energetyczne