Informacje na temat wykorzystania plików cookies przez witrynę:
I. Informacje ogólne.
Operatorem SerwisuSpółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin, adres email: sekretariat@smpolne.lubin.pl, tel. 76/846-12-30, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni zwany ADO (Administrator Danych Osobowych).
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
b) Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu.
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

II. Informacja o plikach cookies.
Serwis może korzystać z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

Spółdzielnia wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) komunikacji za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Jak wykorzystywane są pliki cookies?
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
d) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i usług typu remarketing.
W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

III. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.
a) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym spółdzielnia poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych i uprawnień wynikających z Polityki Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@smpolne.lubin.pl
3. Polityka prywatności wchodzi w życie od dnia 31.12.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin, adres email: sekretariat@smpolne.lubin.pl, tel. 76/846-12-30, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni zwany ADO (Administrator Danych Osobowych).

2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny – ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin, adres email: iod@smpolne.lubin.pl

3. Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane są przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Polne” w Lubinie, co stanowi uzasadniony interes ADO, w celach:
• wykonania celów statutowych Spółdzielni, w tym w szczególności realizacji uprawnień i obowiązków członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni,
• realizacji umów i zobowiązań Spółdzielni wynikających z prowadzonej działalności,
• prowadzenia rozliczeń i bieżącego zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni,
• ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń Spółdzielni,
• statystycznych i archiwalnych.

4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
• ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
• ustawa Prawo spółdzielcze,
• Statut Spółdzielni Mieszkaniowej i przyjęte na jego podstawie regulaminy,
• inne ustawy, na podstawie których działa Spółdzielnia – pomocniczo.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią oraz podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

7. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwia prawidłowe wykonanie Państwa praw i obowiązków oraz pozostałych obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej.