Dane kontaktowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Polne” w Lubinie
ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin
Tel./fax: 76 846-12-30
Email: sekretariat@smpolne.lubin.pl
Konto: 34 8669 0001 0311 5518 2000 0001 (Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Lubin)

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-12.00

 

Ważne telefony:

– Działy, stanowiska

Nr telefonu

Numery wewnętrzne

Nr pokoju

Zakres czynności

Sekretariat 76 846-12-30 Tel./fax

11

 

 

 

6

– przyjmowanie i wysyłka korespondencji,- łączenie rozmów telefonicznych,- obsługa organów Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, Zarząd
Prezes Zarządu

rozmowy łączone przez sekretariat

Z-ca Prezesa Zarządu
Administrator

12

1

-nadzorowanie prac wykonywanych przez firmy sprzątające,- przyjmowanie zgłoszeń awarii, domofonów, dźwigów,- sprawy meldunkowe,
Księgowość

16

2

– dekretowanie dokumentów księgowych,- rozliczanie kredytów mieszkaniowych,-prowadzenie likwidatury,-naliczanie płac,
KsięgowośćEwidencja czynszów i wody

15

3

– ewidencja opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,- dodatki mieszkaniowe,- windykacja należności.
KsięgowośćEwidencja wkładów mieszkaniowych i budowlanych

17

4

– ewidencja wkładów mieszkaniowych, budowlanych, udziałów członk. i wpisowego,- ewidencja lokali w najmie,- rozliczanie c.o.- wystawianie faktur VAT
Główny Księgowy

14

12

Stanowisko ds. technicznych

21

9

– utrzymanie instalacji sanitarnej i c.o.,- nadzór na robotami w zakresie instalacji.- przeglądy techniczne obiektów,
Stanowisko ds. technicznych

34

10

– organizowanie przetargów na roboty budowlane,- rozliczanie robót budowlanych,- sprawy terenowo-prawne,- kwalifikacja wymiany stolarki okiennej i jej rozliczanie,- przeglądy techniczne obiektów ,
Stanowisko ds. mieszkaniowych

10

11

– sprawy mieszkaniowe,- sprawy członkowskie, – obsługa Rady Nadzorczej
Stanowisko ds.kadr i organizacji

13

11

– sprawy organizacyjne Spółdzielni,- sprawy pracownicze,- sprawy administracyjne,
Majster Grupy Konserwatorów 76 846-12-33

33

1

– przyjmowanie zgłoszeń awarii,- nadzorowanie pracy konserwatorów.