Zarząd Spółdzielni – kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni.

Skład Zarządu:

inż. Edward Klimka – Prezes Zarządu

mgr Mirosława Prokopczak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w godzinach pracy spółdzielni. Aby zapoznać się z dokumentami tworzonymi przez członków zarządu zapraszamy do następujących działów: