Docieplenie elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Topolowa 4

Głęboka termomodernizacja budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”:

Na skróty:

Opis przetargu

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

· oś priorytetowa: 3: gospodarka niskoemisyjna
· działanie: 3.3: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI
· schemat: 3.3 B: projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Branża

ROBOTY BUDOWLANE

ADRES:

ul. Topolowa 4
dz. nr 513/11; AM-8; obręb: 3

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ ZAPISY

Rejestracja i specyfikacje

Aby wziąć udział w przetargu należy wypełnić poniższy formularz i przesłać zgłoszenie. Po przesłaniu zgłoszenia automatycznie nastąpi pobieranie pełnej specyfikacji i dokumentacji projektu. Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w formularzu, na potrzeby realizacji procesu przetargu.

  Dla zarejestrowanych firm

  Jeśli zarejestrowałeś swoją firmę podczas obecnego zapytania, wprowadź tylko NIP w poniższym okienku i wybierz przetarg, w którym chcesz brać udział aby rozpocząć pobieranie aktualnej wersji specyfikacji.  Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są również po kliknięciu tutaj.

   Odpowiedzi na zapytania oferentów

   Dokumenty do przetargu:

   DETALE

   KOSZTORYSY

   PROJEKT BUDOWLANY

   PROJEKT WYKONAWCZY

   INNE DOKUMENTY