Skład Rady Nadzorczej od dnia 05.08.2020 r.

Renata Mazur
Przewodniczący
Łukasz Ostrowski Z-ca Przewodniczącego 
Mariusz Skrzypek
Sekretarz
Jolanta Sienkiewicz Członek Rady
Jarosław Dąbrowski Członek Rady
Krzysztof Jankowski
Członek Rady 
   

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w siedzibie spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.  1600-1700. Zobacz harmonogram Rady

Komisja Rewizyjna

Łukasz Ostrowski
Przewodniczący
Renata Mazur
Członek Komisji 
Jolanta Sienkiewicz
Członek Komisji

 

Komisja Techniczna

Krzysztof Jankowski Przewodniczący
Mariusz Skrzypek Członek Komisji
   
 

 

Aby zapoznać się z dokumentami tworzonymi przez Radę Nadzorczą zapraszamy do następujących działów: