Skład Rady Nadzorczej od dnia 11.07.2023 r.

Marian Błaszkiewicz Przewodniczący
Renata Mazur
Z-ca Przewodniczącego 
Andrzej Szewczyk Sekretarz
Halina Ostrowska
Członek Rady
Maria Sawicz Członek Rady
Rafał Bartczak Członek Rady 
 Damian Bobrek
Członek Rady 

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w siedzibie spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.  1600-1700. Zobacz harmonogram Rady

Komisja Rewizyjna

Maria Sawicz
Przewodniczący
Renata Mazur
Członek Komisji 
Halina Ostrowska
Członek Komisji

 

Komisja Techniczna

Damian Bobrek Przewodniczący
Rafał Bartczak Członek Komisji
Andrzej Szewczyk
Członek Komisji
 

 

Aby zapoznać się z dokumentami tworzonymi przez Radę Nadzorczą zapraszamy do następujących działów: