Z niżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.

Protokoły Walne Zgromadzenie:

Wykazy protokołów z Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie

 • Protokół z części I Walnego Zgromadzenia z dnia 06 czerwca 2016 roku.
 • Protokół z części II Walnego Zgromadzenia z dnia 07 czerwca 2016 roku.
 • Protokół z części III Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Protokoły Rada Nadzorcza:

Wykazy protokołów Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie

Wykaz Protokołów Rady Nadzorczej 2015 r.

 • Protokół nr 1/2015 z dnia 20.01.2015 r.
 • Protokół nr 2/2015 z dnia 10.02.2015 r.
 • Protokół nr 3/2015 z dnia 24.02.2015 r.
 • Protokół nr 4/2015 z dnia 10.03.2015 r.
 • Protokół nr 5/2015 z dnia 21.04.2015 r.
 • Protokół nr 6/2015 z dnia 05.05.2015 r.
 • Protokół nr 7/2015 z dnia 16.06.2015 r.
 • Protokół nr 8/2015 z dnia 07.07.2015 r.
 • Protokół nr 9/2015 z dnia 25.08.2015 r.
 • Protokół nr 10/2015 z dnia 08.09.2015 r.
 • Protokół nr 11/2015 z dnia 29.09.2015 r.
 • Protokół nr 12/2015 z dni 13 i 20.10.2015 r.
 • Protokół nr 13/2015 z dnia 03.11.2015 r.
 • Protokół nr 14/2015 z dnia 24.11.2015 r.
 • Protokół nr 15/2015 z dnia 08.12.2015 r.

Wykaz Protokołów Komisji Rady Nadzorczej 2015 r :

 • Protokół nr 1/2015 z dnia 13.01.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 1/2015 z dnia 03.02.2015 r. – Komisja Rewizyjna
 • Protokół nr 2/2015 z dnia 10.02.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 3/2015 z dnia 18.03.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 1/2015 z dnia 05.05.2015 r. – Połączone Komisje Techniczna i Rewizyjna
 • Protokół nr 2/2015 z dnia 07.07.2015 r. – Połączone Komisje Techniczna i Rewizyjna
 • Protokół nr 4/2015 z dnia 18.08.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 3/2015 z dnia 25.08.2015 r. – Połączone Komisje Techniczna i Rewizyjna
 • Protokół nr 5/2015 z dnia 08.09.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 6/2015 z dnia 13.10.2015 r. – Komisja Techniczna
 • Protokół nr 2/2015 z dnia 03.11.2015 r. – Komisja Rewizyjna
 • Protokół nr 4/2015 z dnia 08.12.2015 r. – Połączone Komisje Techniczna i Rewizyjna

Protokoły Zarządu:

Wykazy protokołów Zarządu SM „Polne” w Lubinie

Wykaz protokołów z posiedzeń Zarządu SM „Polne” w Lubinie w roku 2016:

 • Protokół nr 01/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku.
 • Protokół nr 02/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku.
 • Protokół nr 03/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku.
 • Protokół nr 04/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.
 • Protokół nr 05/2016 z dnia 08 marca 2016 roku.
 • Protokół nr 06/2016 z dnia 18 marca 2016 roku.
 • Protokół nr 07/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.
 • Protokół nr 08/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku.
 • Protokół nr 09/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku.
 • Protokół nr 10/2016 z dnia 05 maja 2016 roku.
 • Protokół nr 11/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.
 • Protokół nr 12/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.
 • Protokół nr 13/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku.
 • Protokół nr 14/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
 • Protokół nr 15/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku.
 • Protokół nr 16/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku.
 • Protokół nr 17/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku.
 • Protokół nr 18/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
 • Protokół nr 19/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.
 • Protokół nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku.
 • Protokół nr 21/2016 z dnia 21 września 2016 roku.
 • Protokół nr 22/2016 z dnia 28 września 2016 roku.
 • Protokół nr 23/2016 z dnia 05 października 2016 roku.
 • Protokół nr 24/2016 z dnia 25 października2016 roku.
 • Protokół nr 25/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku.
 • Protokół nr 26/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.
 • Protokół nr 27/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku.
 • Protokół nr 28/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku.
 • Protokół nr 29/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku.
 • Protokół nr 30/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.
 • Protokół nr 31/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.