Infor. o wyborze firmy do przebudowy instalacji elektrycznej przy ul. Modrzewiowej 14- 20

Infor. o wyborze firmy do przebudowy instalacji elektrycznej – ul. Modrzewiowa 14-20

Informacja o wynikach przetargu na wymianę pionów p.poż. – Modrzewiowa 17 – 27.

Informacja o wynikach przetargu na wymianę pionów p.poż. – Modrzewiowa 17 – 27.

Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb c.o. i podgrzania c.w.u….

Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb c.o. i podgrzania c.w.u….

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Modrzewiowa 14-20

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Modrzewiowa 14-20

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Modrzewiowa 4-12

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Modrzewiowa 4-12