Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SM „Polne” oraz infor. nt. udzielania pełnomocnictw.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz informacja nt udzielania pełnomocnictw

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. informuje, że w związku z awarią w Źródle Ciepła w Lubinie, w dniu 05.04.2023 r. wstrzymana została dostawa czynnika grzewczego do wszystkich Odbiorców w Lubinie.