polne osiedle

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie powstała w roku 1990 w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.
Zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Legnicy w dniu 26 czerwca 1990 r.

Tereny Spółdzielni zlokalizowane są w północno – zachodniej części miasta Lubina, w jednostce osiedlowej „Polne” (Polne – Ustronie I), ograniczonej ulicami: Jana Pawła II, Hutniczą, Aleją Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Bolesławiecką.

Lokalizację przestrzenną osiedli w Lubinie przedstawiono poniżej.

grafika spółdzielnia

Lokalizacja jednostek osiedlowych w Lubinie
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem mapy Systemu Informacji Przestrzennej
Powiatu Lubińskiego.

Układ komunikacyjny i przestrzenny osiedla, niejako w sposób naturalny, rozgranicza tereny Spółdzielni na 3 rejony/obszary/strefy/części:
1) rejon ograniczony ulicami: Jana Pawła II, Modrzewiową, Parkową i Cedrową,
2) rejon ograniczony ulicami; Parkową, Wierzbową, Jaśminową i Jaworową,
3) rejon ograniczony ulicami: Jana Pawła II, Hutniczą i Topolową, oddzielony od pozostałych rejonów pasem zabudowy jednorodzinnej.

Budynki wzniesione zostały w latach 1976 – 1991 w technologii WBL, WWP, WK-70 oraz w systemie monolitycznym (z zastosowaniem tradycyjnych ścian osłonowych). Są zróżnicowane pod względem wysokości – niskie  (4 kondygnacje nadziemne), średniowysokie (5 do 9 kondygnacji nadziemnych) i wysokie (od 9 do 11 kondygnacji nadziemnych). Wyposażone są we wszystkie instalacje techniczno- użytkowe zgodnie ze współczesnymi standardami. Ogrzewanie mieszkań i dostawa ciepłej wody realizowane jest z miejskiej sieci za pośrednictwem zmodernizowanych węzłów cieplnych.

Wszystkie budynki mieszkalne poddane zostały termomodernizacji budowlanej i instalacyjnej.

Lokale w Spółdzielni wyposażone są w wodomierze z odczytem radiowym.

W zdecydowanej większości lokali koszty ogrzewania rozliczane są z zastosowaniem nagrzejnikowych podzielników kosztów.

Powierzchnia ogółem terenów Spółdzielni (własność i współwłasność) wynosi 170.775 m2. Wszystkie grunty są przedmiotem użytkowania wieczystego.

Spółdzielnia zarządza 2.392 lokalami mieszkalnymi w 48 budynkach o powierzchni użytkowej 128.397,85 m2.
Udział wyodrębnionych lokali mieszkalnych w stosunku do całości lokali mieszkalnych wynosi około 52 %.

Własnością Spółdzielni jest 35 lokali użytkowych o zróżnicowanej powierzchni.
Największy z nich ma powierzchnię użytkową 1302,5 m2, posiada własny parking i doskonałe skomunikowanie z bliższym i dalszym otoczeniem.

W zasobach Spółdzielni wydzielone zostały odrębne nieruchomości, w zależności od uwarunkowań – jedno lub wielobudynkowe.

tabela