Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godziny 16.00 do godz. 17.00 w/s Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

1.

05.09.2023 r.

Damian Bobrek

2.

03.10.2023 r.

Maria Sawicz

3.

07.11.2023 r.

Andrzej Szewczyk

4.

05.12.2023 r.

Halina Ostrowska

5.

02.01.2024 r.

Rafał Bartczak

6.
 

06.02.2024 r.

Marian Błaszkiewicz