Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godziny 16.00 do godz. 17.00 w/s Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

1.

02.04.2024 r.

Andrzej Szewczyk

2.

07.05.2024 r.

Halina Ostrowska

3.

04.06.2024 r.

Maria Sawicz

4.

02.07.2024 r.

Rafał Bartczak

5.

06.08.2024 r.

Damian Bobrek

6.
 

03.09.2024 r.

Marian Błaszkiewicz