Harmonogram dyżurów

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godziny 16.00 do godz. 17.00 w/s Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

1.

07.07.2020 r.

Jolanta Sienkiewicz

2.

04.08.2020 r.

Renata Mazur

3.

01.09.2020 r.

Krzysztof Jankowski

4.

06.10.2020 r.

Jarosław Dąbrowski

5.

03.11.2020 r.

Łukasz Ostrowski

6.
 

01.12.2020 r.

Mariusz Skrzypek