MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I C.W.U. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLNE W LUBINIE

„Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”

Na skróty:

Opis przetargu

NAZWA ZAMÓWIENIA:

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I C.W.U. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„POLNE” W LUBINIE

Branża

ROBOTY INSTALACYJNE

ADRES:

Lubin ul. Leszczynowa 2-10
Dz. Nr 476/8; AM-7 ; obręb: 3

Lubin ul. Topolowa 24-42
Dz. Nr 512/7 ; AM-8 ; obręb: 3

Lubin ul. Topolowa 52
Dz. Nr 158/8 ; AM-5 ; obręb: 3

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ SPECYFIKACJE

Informacje i dokumentacja

Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są po kliknięciu tutaj.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Dokumentacja projektowa i przetargowa:

WYNIKI PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT BUDOWLANY