Ogłoszenie o uzyskaniu członkostwa w spółdzielni z mocy ustawy.

Ogłoszenie o uzyskaniu członkostwa z mocy ustawy.