Zarząd SM „Polne” informuje o przyjęciu uchwałą nr 86/2018 z dnia 17.04.2018 r. Regulaminu ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie za czynności dokonywane na wniosek członków bądź osób niebędących członkami Spółdzielni.

Regulamin ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie za czynności dokonywane na wniosek członków bądź osób niebędących członkami Spółdzielni.