Informacja o finansowaniu projektu „Głęboka termomodernizacja budynków należących do SM „Polne” w Lubinie”.

Informacja o finansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych.