Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 35, Grabowa 12-14

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 35, Grabowa 12-14