Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 37-39

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 37-39