Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 27-31, Grabowa 49

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 27-31, Grabowa 49