Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 9-13

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 9 -13