Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 3 -5

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 3-5