Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Jaworowa 5-9

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Jaworowa 5 – 9