Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 39-43.

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 39 – 43