Zarząd SM „Polne” uprzejmie informuje, że przystąpiono do wymiany osłony śmietnikowej przy ul. Topolowej 96 – 100.