Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Jesionowa 2-6

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Jesionowa 2-6