Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ogłoszenie – zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami.