Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółdzielni.

Zawiadomienie o zwołaniu WZ.