Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w 2019 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w 2019 r.