Sprawozdanie z działalności Zarządu spółdzielni za rok 2023.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 r