Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.