Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r