Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r