Sprawozdanie finansowe SM „Polne” za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok