Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb c.o. i podgrzania c.w.u….

Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb c.o. i podgrzania c.w.u….