DOCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO TOPOLOWA 52

„Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”

Na skróty:

Opis przetargu

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Docieplenie elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi.

Branża

ROBOTY BUDOWLANE

ADRES:

ul. Topolowa 52
dz. nr 158/8; AM-5; obręb: 3

ZAPYTANIA OFERTOWE – INFORMACJE ORAZ SPECYFIKACJE

Specyfikacje

Aktualne wersje dokumentacji i specyfikacji dostępne są po kliknięciu tutaj.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Odpowiedzi do zapytania dot. budynku przy ul. Topolowej 52 dostępna jest po w linki:

Dokumentacja projektowa i przetargowa

WYNIKI PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

DETALE

INNE DOKUMENTY