Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SM „Polne” oraz infor. nt. udzielania pełnomocnictw.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz informacja nt udzielania pełnomocnictw