Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenia