Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia Członków.

Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia Członków.