Informacja o zmianie cen za dostarczane ciepło.

Informacja o zmianie cen za dostarczane ciepło.