Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 56.

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 56