Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Wierzbowa 41-45, Jaśminowa 23

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Wierzbowa 41-45, Jaśminowa 23