Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 70-80

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 70-80