Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 58-68

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 58-68