Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 8-14

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Topolowa 8-14