Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Leszczynowa 17-25

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Leszczynowa 17-25