Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Grabowa 33-35

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 33-35