Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Grabowa 27 i 47

Informacja o wynikach postępowania dot.zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 27 i 47