Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o.-Grabowa 17-21

Informacja o wynikach postępowania dot. zmiany systemu rozliczania c.o. – Grabowa 17-21